News

Recent news in Food & Feed Analysis

  1. Home
  2. /
  3. Residuen
  4. /
  5. 6 potentieel gevaarlijke vervuilende...

Analytes

6 potentieel gevaarlijke vervuilende stoffen in diervoeder

Of het nu is voor katten, honden, pluimvee, rundvee of varkens: diervoeder moet gezond zijn en vrij van vervuilende stoffen. Verscheidene terugroepingen van producten hebben onlangs aangetoond dat dit niet altijd het geval is. We laten u zes vervuilende stoffen zien waarop fabrikanten zouden moeten letten.

Net als bij mensen hangen de gezondheid en het functioneren van dieren doorslaggevend af van een uitgebalanceerd dieet. In de veeteelt is de kwaliteit van het voer een bepalende factor voor het succes, maar de kwaliteitseisen nemen ook in de huisdiervoedersector toe. Het is duidelijk dat voer moet zijn afgestemd op de individuele diersoort, voldoende voedingswaarde moet bevatten, en vrij moet zijn van ongewenste of verboden stoffen. Om dit te verzekeren is voer onderworpen aan strikte regelgeving. Een regelmatige analyse is daarom van essentieel belang.

1.   Microbiologische besmetting

Salmonella was in de afgelopen paar weken verantwoordelijk voor verscheidene terugroepingen; onder de aangetaste producten zijn kauwspeeltjes voor honden en sojameel. Voer met een hoog eiwitgehalte is bijzonder gevoelig voor besmetting, aangezien dit een zeer gunstige omgeving voor Salmonella biedt. Besmet voer kan leiden tot infecties bij dieren. Dit is bijzonder problematisch in het geval van vee omdat Salmonella via contactinfectie in de melk, eieren of het vlees van de dieren terecht kan komen. Naast Salmonella kunnen andere bacteriën en ook gisten en schimmels besmetting van het diervoeder veroorzaken. De monitoring van pathogene micro-organismen en de telling van het totale aantal bacteriën vormt daarom een belangrijke taak in de fabricage van diervoeder.

2.   Residuen

Vlees dat gebruikt wordt voor de productie van diervoeder is onderworpen aan strenge controles, net als vlees voor de menselijke consumptie. Desondanks kan het gebeuren dat er resten van hormonen, antibiotica of diergeneesmiddelen in het vlees aanwezig zijn. ELISA-testen kunnen een groot aantal van dergelijke stoffen vroegtijdig detecteren. Verder kunnen er residuen van plantenbeschermingsproducten (pesticiden) of meststoffen (nitraat) in diervoeder terechtkomen. In de EU zijn maximumresidulimieten (MRL’s) vastgesteld.

3.   Mycotoxinen

Mycotoxinen zijn toxische metabolieten die door schimmels worden geproduceerd. Ze kunnen zelfs in lage concentraties stoornissen in de groei en vruchtbaarheid van dieren veroorzaken. Granen zijn vaak geïnfecteerd door schimmels en kunnen daardoor verontreinigd zijn. In de Duitse regelgeving voor diervoeders zijn maximumgehaltes ingesteld voor aflatoxine B1. De EU-commissie heeft richtlijnwaarden gedefinieerd voor deoxynivalenol (DON), zearalenon, ochratoxine en fumonisine. Mycotoxinen kunnen snel en gemakkelijk on-site worden gedetecteerd met behulp van lateral flow tests. Door uitgebreide controles en preventieve maatregelen komen mycotoxinen tegenwoordig zelden voor in diervoeder.

4.   Genetisch gemodificeerde organismen (GMO: Genetically Modified Organism)

Sojameel, dat wijdverbreid gebruikt wordt in de voederproductie, wordt vaak gemaakt van genetisch gemodificeerde sojabonen. Ook mais, koolzaadolie en rijst stammen vaak van genetisch gemodificeerde gewassen. Diverse GMO’s zijn goedgekeurd in de EU, maar vanaf een drempel van 0,9% moeten ze worden vermeld. Fabrikanten die GMO-vrij voeder produceren, moeten hun producten in overeenstemming hiermee testen. De keuzemethode hiervoor is real-time PCR.

5.   Zware metalen

Zware metalen kunnen schadelijk zijn voor mens en dier en kunnen een chronische vergiftiging veroorzaken. Zij komen in het voeder via de bodem, meststoffen of additieven. In het bijzonder is lood herhaaldelijk in diervoeder gedetecteerd – het meest recent eind januari in hondenvoer uit Zweden. Voor lood, cadmium, kwik, arsenicum en fluor zijn in de EU maximumniveaus vastgesteld.

6.   Dioxinen

Dioxinen zijn organische verontreinigers die zich ophopen in het milieu en overal voorkomen in bodems, wateren, planten en dieren. Voor dioxine en de even giftige polychloorbifenylen (PCB’s) zijn in de EU maximumniveaus vastgesteld.

Wettelijke verordeningen voor diervoeder:

Neem contact met ons op