De wereldwijde productie van genetisch gemodificeerd voeding (bijvoorbeeld soja en mais) is gestaag toegenomen sinds het begin van de jaren ’90.

Sinds 1 september 1998 moeten alle voedingsmiddelen die genetisch gemodificeerde organismen (GMO: Genetically Modified Organism) bevatten, worden geëtiketteerd. Zoals verklaard door de ministerraad van de Europese Unie (EU) in de verordening voor de etikettering van novel food: besluitnr. 1139/98/EC. Verder is sinds april 2004 de EU-richtlijn 1829/2003 van kracht met een etiketteringsdrempelwaarde van 0,9% in de EU voor voeding en diervoeder.

Kwalitatieve GMO-detectie

In overeenstemming met nationale of regionale regelgeving geldt een nultolerantie voor niet-goedgekeurde GMO-voorvallen. Als zodanig zijn momenteel alleen kwalitatieve testen van belang voor deze producten. De detectiegrens ligt op 0,01%, afhankelijk van de matrix en de toepassing.

Verordening EC 619/2011 is een speciale regeling voor diervoeder. Mits er aan bepaalde condities is voldaan (verlopen EU-goedkeuring, goedkeuring in het land van oorsprong, beschikbaarheid van testen en referentiemateriaal, etc.), is een technische drempelwaarde van 0,1% van toepassing voor niet-goedgekeurde GMO-voorvallen. Dit is bijzonder belangrijk voor niet altijd contaminatievrije importen van GMO’s en GMO-vrije mais en soja.

Kwantitatieve GMO-detectie

Voor respectievelijk goedgekeurde GMO-voorvallen, is er de kwantitatieve vraag of het product boven de gedefinieerde drempelwaarden of verplichte etiketteringswaarden ligt.

In Europa is een waarde van 0,9% van toepassing voor het GMO-voorval in de respectievelijke plantmatrix. Onder deze waarde hoeven voedingsmiddelen met technisch onvermijdbare en toevallige contaminaties van GMO-voorvallen niet te worden vermeld (EC 2829/2003 en EC2830/EC). De kwantificering vindt plaats via de respectievelijke kwantificering van een GMO-specifiek en plantmatrix-specifiek gen op basis van een desbetreffende verschillende kalibratiecurve en de omzetting in het aantal GMO plant/matrix DNA-kopieën. Deze dimensieloze eenheid vermenigvuldigd met 100 geeft de procentuele waarde. De kalibratiecurve wordt verkregen via de verdunning van een DNA-standaard en kan op basis van een gedefinieerd GMO-materiaal ook nauwkeurig worden gespecificeerd met een experimentele correctiefactor.

GMO-screening

Een screening op plantextrinsieke gensequenties die tijdens de GMO-ontwikkeling in de planten zijn geïnfiltreerd, biedt efficiënt bewijs voor de mogelijke aanwezigheid van GMO’s.

De typisch gebruikte gensequenties zijn:

35S

Deze promotor, gemaakt van het Bloemkoolmozaïekvirus (CaMV: Cauliflower Mosaic Virus), is het frequentst gebruikte element. Plantmonsters die alleen 35S-positief zijn, kunnen ook besmet zijn met het natuurlijk voorkomende virus. Vals positieve resultaten kunnen worden uitgesloten door de virusspecifieke CaMV (S2027)-test te gebruiken.

NOS

De nopaline-synthaseterminator (NOS) van Agrobacterium tumefaciens wordt vaak maar niet uitsluitend gebruikt in combinatie met 35S.

FMV

In plaats van 35S kan ook de Helmkruidmozaïekvirus-promotor (FMV: Figwort Mosaic Virus) in GMO’s worden gebruikt.

BAR

Het gen voor fosfinotricine-N-acetyltransferase van Streptomyces hygroscopicus kan resistentie mogelijk maken tegen het herbicide glufosinaat dat onder diverse verschillende merknamen verkrijgbaar is.

CTP2:CTP4 EPSPS

Deze sequentie geeft de transitie aan van chloroplasttransitpeptide naar 5-enolpyruvylshikimaat-3-fosfaatsynthase van Arabidopsis thaliana en Agrobacterium spp. Dit maakt resistentie tegen het herbicide glyfosaat mogelijk.

Deze en verdere parameters kunnen ofwel op modulaire wijze worden gecombineerd, dan wel afzonderlijk worden gebruikt. De efficiëntie van de DNA-extractie kan worden geverifieerd met een plantspecifieke PLANT Plus Kit (S2049).

SureFood® is een modulair systeem dat gebaseerd is op de 3 hoofdcomponenten, amplificatie en detectie. Elke component bestaat uit verschillende modules. Alle modules zijn compatibel. Daarom is SureFood® een zeer flexibel systeem dat gemakkelijk kan worden geconfigureerd voor verschillende gebruikerspecifieke toepassingen. SureFood® is verkrijgbaar als product en ook als dienst.

Productoverzicht van SureFood® GMO

U vindt een uitgebreid overzicht van onze SureFood® GMO-testkits in onze gratis brochure.

U bent misschien ook geïnteresseerd in

TANBead Maelstrom™ 4800
 
The TANBead Maelstrom™ 4800 (Taiwan Advanced Nanotech) is a fully automated operating instrument for nucleic acid purification and isolation using ...
surefood-pcr
SureFood® GMO QUANT MON810 ...
 
The test detects the relative quantitative MON810 Corn DNA amount. Therefore the kit contains two PCR systems, one specific for the MON810 Corn (OE...
surefood-pcr
SureFood® GMO ID DAS-40278-...
 
The SureFood® GMO ID DAS-40278-9 Corn is a real-time PCR kit for the direct, qualitative detection of a specific genetically modified corn DNA sequ...

GMO-ondersteuning

Vragen? Maak gebruik van de expertise van ons team. Wij zijn er om u en uw organisatie tijdens het hele testproces te ondersteunen om uw succes te garanderen.

Start typing and press Enter to search