Genetisch gemodificeerde organismen

Innovatieve oplossingen voor GMO-detectie in voeding

  1. Home
  2. /
  3. Analyten
  4. /
  5. Genetisch gemodificeerde organismen

Analyten

Genetisch gemodificeerde organismen

De wereldwijde productie van genetisch gemodificeerd voeding (bijvoorbeeld soja en mais) is gestaag toegenomen sinds het begin van de jaren ’90.

Sinds 1 september 1998 moeten alle voedingsmiddelen die genetisch gemodificeerde organismen (GMO: Genetically Modified Organism) bevatten, worden geëtiketteerd. Zoals verklaard door de ministerraad van de Europese Unie (EU) in de verordening voor de etikettering van novel food: besluitnr. 1139/98/EC. Verder is sinds april 2004 de EU-richtlijn 1829/2003 van kracht met een etiketteringsdrempelwaarde van 0,9% in de EU voor voeding en diervoeder.

Kwalitatieve GMO-detectie

In overeenstemming met nationale of regionale regelgeving geldt een nultolerantie voor niet-goedgekeurde GMO-voorvallen. Als zodanig zijn momenteel alleen kwalitatieve testen van belang voor deze producten. De detectiegrens ligt op 0,01%, afhankelijk van de matrix en de toepassing.

Verordening EC 619/2011 is een speciale regeling voor diervoeder. Mits er aan bepaalde condities is voldaan (verlopen EU-goedkeuring, goedkeuring in het land van oorsprong, beschikbaarheid van testen en referentiemateriaal, etc.), is een technische drempelwaarde van 0,1% van toepassing voor niet-goedgekeurde GMO-voorvallen. Dit is bijzonder belangrijk voor niet altijd contaminatievrije importen van GMO’s en GMO-vrije mais en soja.

Kwalitatieve GMO-detectie

In overeenstemming met nationale of regionale regelgeving geldt een nultolerantie voor niet-goedgekeurde GMO-voorvallen. Als zodanig zijn momenteel alleen kwalitatieve testen van belang voor deze producten. De detectiegrens ligt op 0,01%, afhankelijk van de matrix en de toepassing.

Verordening EC 619/2011 is een speciale regeling voor diervoeder. Mits er aan bepaalde condities is voldaan (verlopen EU-goedkeuring, goedkeuring in het land van oorsprong, beschikbaarheid van testen en referentiemateriaal, etc.), is een technische drempelwaarde van 0,1% van toepassing voor niet-goedgekeurde GMO-voorvallen. Dit is bijzonder belangrijk voor niet altijd contaminatievrije importen van GMO’s en GMO-vrije mais en soja

Kwantitatieve GMO-detectie

Voor respectievelijk goedgekeurde GMO-voorvallen, is er de kwantitatieve vraag of het product boven de gedefinieerde drempelwaarden of verplichte etiketteringswaarden ligt.

In Europa is een waarde van 0,9% van toepassing voor het GMO-voorval in de respectievelijke plantmatrix. Onder deze waarde hoeven voedingsmiddelen met technisch onvermijdbare en toevallige contaminaties van GMO-voorvallen niet te worden vermeld (EC 2829/2003 en EC2830/EC). De kwantificering vindt plaats via de respectievelijke kwantificering van een GMO-specifiek en plantmatrix-specifiek gen op basis van een desbetreffende verschillende kalibratiecurve en de omzetting in het aantal GMO plant/matrix DNA-kopieën. Deze dimensieloze eenheid vermenigvuldigd met 100 geeft de procentuele waarde. De kalibratiecurve wordt verkregen via de verdunning van een DNA-standaard en kan op basis van een gedefinieerd GMO-materiaal ook nauwkeurig worden gespecificeerd met een experimentele correctiefactor.

GMO-screening

Een screening op plantextrinsieke gensequenties die tijdens de GMO-ontwikkeling in de planten zijn geïnfiltreerd, biedt efficiënt bewijs voor de mogelijke aanwezigheid van GMO’s.

De typisch gebruikte gensequenties zijn:

Deze promotor, gemaakt van het Bloemkoolmozaïekvirus (CaMV: Cauliflower Mosaic Virus), is het frequentst gebruikte element. Plantmonsters die alleen 35S-positief zijn, kunnen ook besmet zijn met het natuurlijk voorkomende virus. Vals positieve resultaten kunnen worden uitgesloten door de virusspecifieke CaMV (S2027)-test te gebruiken.

De nopaline-synthaseterminator (NOS) van Agrobacterium tumefaciens wordt vaak maar niet uitsluitend gebruikt in combinatie met 35S.

In plaats van 35S kan ook de Helmkruidmozaïekvirus-promotor (FMV: Figwort Mosaic Virus) in GMO’s worden gebruikt.

Het gen voor fosfinotricine-N-acetyltransferase van Streptomyces hygroscopicus kan resistentie mogelijk maken tegen het herbicide glufosinaat dat onder diverse verschillende merknamen verkrijgbaar is.

Deze sequentie geeft de transitie aan van chloroplasttransitpeptide naar 5-enolpyruvylshikimaat-3-fosfaatsynthase van Arabidopsis thaliana en Agrobacterium spp. Dit maakt resistentie tegen het herbicide glyfosaat mogelijk.

Deze en verdere parameters kunnen ofwel op modulaire wijze worden gecombineerd, dan wel afzonderlijk worden gebruikt. De efficiëntie van de DNA-extractie kan worden geverifieerd met een plantspecifieke PLANT Plus Kit (S2049).

SureFood® is een modulair systeem dat gebaseerd is op de 3 hoofdcomponenten, amplificatie en detectie. Elke component bestaat uit verschillende modules. Alle modules zijn compatibel. Daarom is SureFood® een zeer flexibel systeem dat gemakkelijk kan worden geconfigureerd voor verschillende gebruikerspecifieke toepassingen. SureFood® is verkrijgbaar als product en ook als dienst.

Productoverzicht van SureFood® GMO

U vindt een uitgebreid overzicht van onze SureFood® GMO-testkits in onze gratis brochure.

Product portfolio

ProductDescriptionNo. of tests/amountArt. No.
TANBead Maelstrom™ 4800

The TANBead Maelstrom™ 4800 (Taiwan Advanced Nanotech) is a fully automated operating instrument for nucleic acid purification and isolation using magnetic beads and rods. The instrument uses the TANBead patented Maelstrom Spin Mixing Technology to …

Read more
Up to 48 samples ZMAL48
SureFood® GMO QUANT MON810 Corn

The test detects the relative quantitative MON810 Corn DNA amount. Therefore the kit contains two PCR systems, one specific for the MON810 Corn (OECD unique identifier MON-ØØ81Ø-6) and the other one specific for Corn (the reference gene). The …

Read more
2 x 50 reactions S2019
SureFood® GMO ID DAS-40278-9 Corn

The SureFood® GMO ID DAS-40278-9 Corn is a real-time PCR kit for the direct, qualitative detection of a specific genetically modified corn DNA sequence. Therefore the kit contains an event specific real-time PCR system for the DAS-40278-9 corn (OECD …

Read more
100 reactions S2140
SureFast® Mag PREP Food

The kit is intended to be used for isolation of animal and plant DNA from food and feed as well as bacterial DNA from bacterial culture enrichments with the TANBead® Maelstrom 8 Autostage or Maelstrom 4800. Standardization and harmonization of …

Read more
96 preparations F1060
SureFood® GMO SCREEN 4plex BAR/PAT/CryIAb/IAc/ CTP2:CP4 EPSPS

The SureFood® GMO SCREEN 4plex BAR/PAT/CryIAb/IAc/CTP2:CP4 EPSPS is a real-time PCR for the direct, qualitative detection and differentiation of following specific genetically modified DNA – sequences. Phosphinothricin-Acetyltransferase gene …

Read more
S2128
SureFood® GMO ID 4plex Corn I

The SureFood® GMO ID 4plex Corn I is a real-time PCR for the direct, qualitative detection and differentiation of following specific genetically modified corn DNA sequences:  FAM channel: MON810 corn (OECD unique identifier MON-ØØ81Ø-6) VIC/HEX …

Read more
100 reactions S2170
SureFood® GMO ID 4plex Soya II

SureFood® GMO ID 4plex Soya II is a multiplex real-time PCR for the direct, qualitative detection and differentiation of specific genetically modified soya DNA sequences listed as below: Roundup Ready Soya (RR Soya) (OECD unique identifier …

Read more
100 reactions S2162
SureFood® GMO ID 4plex Canola II

The multiplex test detects the following DNA-sequences of genetically modified canola: – FAM channel: MON88302 canola (OECD unique identifier MON-883Ø2-9) – VIC channel: Canola – ROX channel: DP73496 canola (OECD unique identifier …

Read more
100 reactions S2167
SureFood® GMO ID 4plex Canola I

The multiplex test detects the following DNA sequences of genetically modified canola: FAM channel: MS8 canola (OECD unique identifier ACS-BNØØ5-8) ROX channel: GT73 canola (OECD unique identifier MON-ØØØ73-7) Cy5 channel: T45 canola (OECD …

Read more
100 reactions S2166
SureFood® GMO ID 4plex Soya I

The multiplex test SureFood® GMO ID 4plex Soya I detects the following DNA-sequences of soya: FAM-channel: MON87708 Soja (OECD Bezeichnung MON-877Ø8-9) FAM-channel: CV127 Soja (OECD Bezeichnung BPS-CV127-9) VIC-channel: DP305423 Soja (OECD …

Read more
100 reactions S2161
SureFood® GMO ID CV127 Soya (R&D Version)

Detection of CV 127 Soya.

Read more
100 reactions S2066
SureFood® GMO ID DP305423 Soya (R&D Version)

The test detects DP305423 Soya (OECD unique identifier DP-3Ø5423-1) DNA. The event specific detection is according to the official method of the European Commission. The real-time PCR assay can be used with established real-time PCR instruments …

Read more
100 reactions S2065
SureFood® GMO SCREEN 4plex BAR/NPTII/PAT/CTP2:CP4 EPSPS

This kit can be used for screening of genetically modified organisms (GMOs) in food, feed and seeds. The multiplex test detects the following DNA-sequences: Phosphinothricin-Acetyltransferase gene (BAR) from Streptomyces hygroscopius …

Read more
100 reactions S2127
SureFood® GMO Plant 4plex Corn/Soya/Canola+IAC

The SureFood® GMO Plant 4plex Corn/Soya/Canola+IAC is a real-time PCR for the direct, qualitative detection and differentiation of following specific DNA sequences.

Read more
100 reactions S2158
SureFood® GMO Plant 4plex Corn/Soya/Canola/Cotton

The SureFood® GMO Plant 4plex Corn/Soya/Canola/Cotton is a real-time PCR for the direct, qualitative detection and differentiation of following specific corn/soya/canola/cotton DNA sequences.

Read more
100 reactions S2156
SureFood® GMO QUANT GT73 Canola

The test detects the relative quantitative GT73 Canola DNA amount. Therefore the kit contains two PCR systems, one specific for the GT73 Canola (OECD unique identifier MON-ØØØ73-7) and the other one specific for Brassicacea family (reference …

Read more
2 x 50 reactions S2061
SureFood® GMO QUANT MON863 Corn

The test detects the relative quantitative MON863 Corn DNA amount. Therefore the kit contains two PCR systems, one specific for the MON863 Corn (OECD unique identifier MON-ØØ863-5) and the other one specific for corn (the reference gene). The event …

Read more
2 x 50 reactions S2051
SureFood® GMO PLANT PLUS

The test detects DNA of plants qualitatively. Each reaction contains an internal amplification control (IAC).    

Read more
100 reactions S2049
SureFood® GMO QUANT MIR162 Corn

The test detects the relative quantitative MIR162-Corn DNA amount. The kit contains two PCR systems, one event-specific for the MIR162-Corn (OECD unique identifier SYN-IR162-4) and the other one specific for Corn (reference system).  

Read more
2 x 50 Reactions S2135
SureFood® GMO SCREEN 4plex 35S/NOS/FMV/IAC

This kit can be used for screening of genetically modified organisms (GMOs) in food, feed and seeds. For this purpose, PCR systems for detection of the 35S Cauliflower Mosaic Virus (CaMV) promoter DNA sequence, A. tumefaciens NOS terminator DNA …

Read more
100 reactions S2126
SureFood® GMO SCREEN CaMV

The test detects CaMV DNA. The presence of CaMV DNA indicates an infestation with the cauliflower mosaic virus. Host of the CaMV are Brassicaceae plants. With the virus specific detection system SureFood® GMO CaMV it is possible to verify the …

Read more
100 reactions S2027
SureFood® GMO QUANT T25 Corn

The test detects the relative quantitative T25-Corn DNA amount. Therefore the kit contains two PCR systems, one specific for the T25-Corn (OECD unique identifier ACS-ZMØØ3-2) and the other one specific for Corn (reference system). The …

Read more
100 reactions S2017
SureFood® GMO QUANT RR2Y Soya

The test detects the relative quantitative RoundupReady2 Yield-Soya DNA amount (RR2Yield-Soya). Therefore the kit contains two PCR systems, one specific for the RR2Yield-Soya (OECD unique identifier MON-89788-1) and the other one specific for Soya …

Read more
2×50 reactions S2029
SureFood® GMO QUANT RoundUp Ready Soya

The test detects the relative quantitative Roundup Ready Soya DNA amount (RR-Soya). Therefore the kit contains two PCR systems, one specific for the Roundup Ready Soya (OECD unique identifier MON-Ø4Ø32-6) and the other one specific for Soya …

Read more
2×50 reactions S2014
SureFood® GMO QUANT Bt176 Corn

The test detects the relative quantitative Bt176-Corn DNA amount. Therefore the kit contains two PCR systems, one construct specific for the Bt176-Corn (OECD unique identifier SYN-EV176-9) and the other one specific for Corn (reference system). …

Read more
100 reactions S2015
SureFood® GMO QUANT Bt11 Corn

The test detects the relative quantitative Bt11 Corn DNA amount. Therefore the kit contains two PCR systems, one specific for the event Bt11 Corn (OECD unique identifier SYN-BTØ11-1) and the other one specific for Corn (the reference gene). The …

Read more
2 x 50 reactions S2016
SureFood® GMO QUANT 35S Soya

The test is developed for the relative estimation of 35S CaMV promoter DNA amount in only Soya containing products. Therefore the kit contains two PCR systems, one specific for the 35S CaMV promoter sequence and the other one specific for Soya (the …

Read more
2×50 reactions S2028
SureFood® GMO QUANT 35S Corn

The test is developed for the relative estimation of the 35S CaMV DNA amount in only Corn containing products. Therefore the kit contains two PCR systems, one specific for the 35S CaMV promoter sequence and the other one specific for Corn (the …

Read more
2×50 reactions, whereof 50 reactions are used for the quantification of the reference gene. S2020
SureFood® GMO SCREEN P35S:BAR Rice

The test detects the genetically construct P35S:BAR. The LibertyLink 601 (LL601 – OECD unique identifier BCS-OSØØ3-7) Rice and the LibertyLink 62 (LL62 – OECD unique identifier ACS-OSØØ2-5) Rice contains this genetically construct but …

Read more
100 reactions, whereas 50 reactions are used for detection of the reference gene. S2022
SureFood® GMO ID Bt63 Rice

The test detects Bt63 Rice DNA. The detection of Bt63 Rice is a construct-specific real-time PCR assay. Additionally the SureFood® GMO ID Bt63 Rice kit contains a reference-PCR system for the detection of rice. The real time PCR system used in the …

Read more
100 reactions S2024
load more