T-2/HT-2 toxine

Betrouwbare testen voor de detectie van de trichothecenen T-2- en HT-2-toxine

  1. Home
  2. /
  3. Analyten
  4. /
  5. Mycotoxines
  6. /
  7. T-2/HT-2 toxine

Analyten

T-2/HT-2 toxine

De mycotoxines T-2 en HT-2 behoren tot een groep van trichothecenen en worden gevormd door schimmels van de Fusarium-soort. Deze toxines worden vaak in landbouwproducten zoals haver, mais, gerst en tarwe aangetroffen. De aanwezigheid en concentratie zijn regionaal, maar ze variëren aanzienlijk. Vanwege de forse cytotoxische en immunosuppressieve effecten vormen de T-2- en HT-2-toxines een gezondheidsrisico voor mens en dier.

In samenhang met het groeiende bewustzijn van voedselveiligheid in de afgelopen jaren, werden maximumniveaus voor specifieke stoffen in voeding en diervoeder gespecificeerd of aanbevolen door de Europese Unie. Hierbij richtte de aandacht zich steeds meer op de T-2- en HT-2-toxines. De T-2- en HT-2-toxines worden gevormd door schimmels en ze beschadigen de lichaamscellen niet alleen direct maar hinderen ook de ontwikkeling van vitale celcomponenten. De gevolgen kunnen bestaan uit een verlaagd lichaamsgewicht, vatbaarheid voor infecties en reproductieve stoornissen.

Deze toxines worden vaak gedetecteerd in haver en ook in mais, tarwe en gerst. De T-2- en HT-2-toxines worden in voeding en diervoeder aangetroffen vanwege de granen, en ze hebben invloed op vee en huisdieren door de consumptie van besmet diervoeder. Katten zijn bijzonder gevoelig voor deze besmettingen. Gezondheidsgerelateerde effecten op mensen als gevolg van de consumptie van besmette voeding worden niet uitgesloten.

Door de wijdverbreide aanwezigheid van mycotoxinevormende schimmels, is het niet mogelijk om volledig te voorkomen dat granen worden besmet met de T-2- en HT-2-toxines, en bestaande besmettingen kunnen nauwelijks worden verminderd, niet met de gangbare graanverwerkingsprocessen en evenmin met hogere temperaturen.

Ook ongunstige weersomstandigheden bevorderen de groei van mycotoxinevormende schimmels. De frequente aanwezigheid van de T-2- en HT-2-toxines en hun hoge mate van toxiciteit leidde ertoe dat de Europese Unie in 2013 aanbevelingen publiceerde voor de maximumniveaus van elk van deze toxines in voeding en diervoeder. Er is een exacte en betrouwbare analyse van de granen nodig om aan deze richtwaarden van de EU te kunnen voldoen. Voor dit doel bieden we een breed scala aan analytische oplossingen.

De trichothecenen vormen een zeer grote familie chemisch verwante mycotoxines die geproduceerd worden door schimmels als Fusarium, Trichoderma, Trichothecium en andere. De T-2- en HT-2-toxines behoren tot de groep van type-A-trichothecenen. Daarnaast zijn er type-B-trichothecenen waarvan Deoxynivalenol (DON) de belangrijkste is.

Product portfolio