In Real-time PCR, Seafood, Voedselfraude

At u vis op de Internationale Sushidag vandaag? Dan is het heel goed mogelijk dat u niet precies de vis kreeg opgediend die u hebt besteld. Enkele recente studies tonen aan dat fraude en verkeerde etikettering nog steeds veel voorkomen in de visserijsector.

Sinds het paardenvleesschandaal is het duidelijk dat onze voeding soms niet is wat we denken dat ze is. Naast vlees behoort vis tot de voedingsmiddelen waarmee het vaakst gefraudeerd wordt. We hebben ook melding gemaakt van de studie uit 2015, waaruit bleek dat een van de drie in restaurants opgediende visgerechten niet is wat er op het menu staat. Recente studies suggereren dat de kwestie nog steeds op tafel ligt. Onlangs heeft de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) een gedetailleerd rapport gepubliceerd over voedselfraude in de visserijsector. Zoals de auteur stelt, is de globale schaal van de fraude zorgwekkend – en deze treedt onder heel verschillende vormen op:

  • vervanging van vis door andere (goedkopere) soorten
  • verkeerde etikettering van vis om de geografische herkomst te verdoezelen
  • op de markt brengen van producten waarmee gefraudeerd is
  • illegaal of niet aangegeven gebruik van voedingsadditieven
  • toevoeging van water om het gewicht te verhogen

Het rapport haalt een aantal studies aan uit heel de wereld – waaronder, bijvoorbeeld, een onderzoek van sushirestaurants in Groot-Brittannië waarin werd aangetoond dat tonijn, paling en witvissoorten in 10 procent van de gevallen waren vervangen. Een Italiaanse studie uit 2017 liet zien dat 22,5% van de visserijproducten verkeerd geëtiketteerd was, wat het meest voorkwam bij de koppotigen zoals pijlinktvis en Aziatische importen. In hetzelfde jaar bleek uit een in Canada uitgevoerd onderzoek dat bijna 50% van de vismonsters verkeerd geëtiketteerd was. De situatie is ongeveer hetzelfde in de VS, in Brazilië, Spanje, Zuid-Afrika, China en veel andere landen.

Wereldwijde handel en lange toeleveringsketens vergemakkelijken visfraude. Consumenten nemen daardoor steeds vaker hun toevlucht tot lokaal gevangen zeevis en schaal- en schelpdieren. Maar zelfs dan is er geen garantie: Afgelopen week nog, openbaarde een onderzoek van AP dat een New Yorkse distributeur van zeevis en schaal- en schelpdieren tonijn op de markt had gebracht als ‘lokaal’, terwijl deze in werkelijkheid van de andere kant van de wereld afkomstig was.

Hoe ontdekt u visfraude?

Door middel van laboratoriumtesten kunnen diverse soorten voedselfraude op betrouwbare wijze worden geïdentificeerd. Een belangrijke methode is de moleculaire analyse van DNA-fragmenten (real-time PCR), waarmee de soort van vismonsters accuraat kan worden geïdentificeerd. SureFood® biedt het uitgebreidste assortiment PCR-testen voor de identificatie van vissoorten, waaronder zalm, forel, heilbot, schelvis en kabeljauw.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search