Indicatororganismen

Monitor de hygiënische condities in de voedingsproductie

  1. Home
  2. /
  3. Analyten
  4. /
  5. Microbiologie
  6. /
  7. Indicatororganismen

Analyten

Indicatororganismen

Microbiologische indicatororganismen kunnen worden gebruikt om de hygiënische condities bij de voedingsproductie te monitoren. De aanwezigheid van specifieke bacteriën, gisten of schimmels is een indicator voor onvoldoende hygiëne en microbiologische besmetting.

In de meeste bedrijven zijn HACCP-systemen geïmplementeerd om de veiligheid en consistentie van producten te verifiëren. Mogelijke biologische, chemische of fysische gevaren kunnen worden geïntroduceerd door de grondstoffen, het proces, de apparatuur, de omgeving en de werknemers. Met onze snelle en betrouwbare testsystemen kunt u grondstoffen, eindproducten, productielijnen, personeel en de reinigingsefficiëntie (CIP (Cleaning in Place) met water) gemakkelijk controleren op microbiële besmettingen.

De term ‘oppervlak-TVC’ (Total Viable Count) beschrijft het aantal kolonievormende eenheden (cfu: colony forming unit) die per oppervlak-eenheid (bijv. 1 cm2) van het geanalyseerde oppervlak aanwezig zijn. Gewoonlijk wordt dit bepaald met behulp van een totale agarplaattelling waarbij het aantal gegroeide koloniën wordt geteld na incubatie bij 30–35 °C gedurende circa 48 uur. De TVC is een indicator voor de hygiënische staat van de voedingsmiddelenproductie en toont mogelijke microbiële belastingen en besmettingsbronnen. De ‘aerobe mesofiele telling” geeft het aantal kolonievormende eenheden (cfu) aan op een plaat-telmedium na een specifieke incubatieperiode bij mesofiele temperaturen (ca. 30–37 °C). De aerobe telling is een indicator voor de microbiële staat van de productie- en omgevingscondities.

Coliforme bacteriën worden beschouwd als indicatoren voor fecale besmetting en worden vaak gebruikt voor monitoring van de waterkwaliteit. De detectie van coliforme bacteriën op oppervlakken in de productieomgeving of op vaste voedingsmiddelen geeft aan dat de hygiënische condities in het voedingsproductie-proces verbeterd moeten worden. De term ‘coliforme bacteriën’ beschrijft geen taxonomische groep buiten de eubacteria; de term verwijst eigenlijk meer naar een conglomeraat van enkele geslachten van de familie van enterobacteria. Ze hebben als gemeenschappelijke biochemische kenmerken dat ze zowel een positieve lactosereactie alsook een negatieve oxidasereactie vertonen. Deze bacteriën zijn gemakkelijk te identificeren met behulp van voedingsmedia die chromogene substraten voor hun enzym β-galactosidase bevatten (bijv.: X-GAL).

De Enterobacteriaceae zijn gramnegatieve, staafvormige bacteriën die typisch 1–5 µm lang zijn. Ze zijn facultatief anaeroob en de meeste zijn beweeglijk, maar er bestaan ook niet-beweeglijke geslachten. Enterobacteriaceae kunnen geen oxidase produceren en kunnen met dit criterium van vergelijkbare geslachten worden onderscheiden. Enterobacteriaceae vormen een normaal bestanddeel van de darmflora bij mens en dier. Zij zijn ook wijdverbreid aanwezig in het milieu (bijv. bodem, water). Sommige geslachten zijn pathogeen en kunnen ernstige ziekten veroorzaken. Geslachten van enterobacteriën zijn: Cedecea, Citrobacter, Enterobacter, Escherichia, Hafnia, Klebsiella, Kluyvera, Morganella, Proteus, Rahnella, Salmonella, Serratia, Shigella en Yersinia.

Enterococci zijn grampositieve organismen die behoren tot de darmbacteriën, net zoals de gramnegatieve Enterobacteriaceae. Enterococci kunnen als besmettingen in allerlei gefermenteerde voedingsmiddelen worden aangetroffen. De aanwezigheid ervan in voedingsmiddelen is lang beschouwd als een indicatie voor slechte hygiënische condities tijdens de productie en verwerking. Aan de andere kant worden Enterococci specifiek gebruikt als startculturen voor de fermentatieprocessen van een verscheidenheid aan voedingsmiddelen. Er wordt beweerd dat Enterococci een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van de organoleptische eigenschappen van de gefermenteerde voedingsmiddelen. Voor water dient de aanwezigheid van Enterococci als een indicator voor fecale besmetting. Enterokokken verschijnen alleen in water als ze er zijn ingebracht door besmetting met menselijke of dierlijke feces.

Gisten en schimmels kunnen voedingsmiddelen besmetten en zijn verantwoordelijk voor snel bederf van de besmette voedingsmiddelen. Vanwege hun vermogen om toxische of allergene stoffen te produceren, worden speciaal schimmels al vooraf beschouwd als een mogelijk gezondheidsrisico. Omdat deze organismen zich snel kunnen verspreiden met stofdeeltjes en aerosolen, zullen de oppervlakken in de productieomgeving voortdurend worden besmet. Daarom moet er rekening mee worden gehouden en moeten ze worden toegevoegd aan de bemonsteringsplannen van de algemene hygiënemonitoring.

Gisten zijn facultatief anaerobe, monocellulaire schimmels (Ascosporidae) die suikersubstraat aeroob fermenteren tot CO2 en H2O. Onder anaerobe condities wordt suiker door gisten gefermenteerd tot alcohol en CO2. Deze kwaliteiten worden commercieel gebruikt in de brouwerij-, wijn- en baksector. Saccharomyces cerevisiae is de stam die het meest voor industriële doeleinden wordt gebruikt. Bij voedselbederf spelen Candida-geslachten een belangrijke rol. Deze kiem bevindt zich in de menselijke en dierlijke slijmvliezen (neus, keel).

De term ‘schimmel’ wordt gewoonlijk gebruikt voor het zichtbare deel van de fungi, dat op het oppervlak van besmet voedsel aanwezig is. Onder het oppervlak vormen de fungi een mycelium dat met het blote oog niet te zien is. Specifieke schimmels en gisten worden voor industriële doeleinden gebruikt (bijv. kaasproductie). Er bestaan ook geslachten van schadelijke schimmels die toxines (mycotoxines) kunnen produceren. Bijna alle schimmels kunnen allergeen werken in samenhang met hun sporenvormende vermogens. Naast voedselbederf worden schimmels ook besproken in samenhang met gebouwen die door schimmels worden aangetast.

Product portfolio

ProductDescriptionNo. of tests/amountArt. No.
Lumitester SMART / PD-20 / PD-30 control kit

The check of Lumitester SMART and Lumitester PD-20 / PD-30 operation and the check of sensitivity can be performed by using this kit. This kit can generate a stable light by adopting automatic light control using LED. Features: Electric method using …

Read more
Positive control lamp with charger and negative control tubes ZLC1002657
LuciPac® Pen AQUA

The LuciPac® Pen AQUA is a kit for testing cleanliness levels of water and other liquid samples using bioluminescence techniques using firefly luciferase. The quantitative detection of the intra- and extracellular Adenosine Triphosphates (ATP) as …

Read more
100 swab sticks (5 x 20 each) for 100 determinations ZLA1002672
LuciPac® Pen

The LuciPac® Pen allows rapid detection of food and microbial related residues on product contact surfaces as a monitoring tool for the effectiveness of implemented cleaning and disinfection. The quantitative detection of the intra- and …

Read more
100 swab sticks (5 x 20 each) for 100 determinations ZLP1002667
load more
ProductDescriptionNo. of tests/amountArt. No.
Compact Dry YMR

Usage of Compact Dry YMR (rapid) is a simple, safe and fast test procedure for determination and quantification of yeasts and molds in foods or raw materials – as well as pharmaceutical raw materials. The ready-to-use plates consist of a special 50 …

Read more
HS9801: 100 nutrient plates,
HS9802: 40 nutrient plates,
four plates are packed in one aluminum bag.
HS9801 / HS9802
Compact Dry AQ

Usage of Compact Dry AQ is a simple and safe test procedure for determination and quantification of heterotrophic water bacteria from water samples (drinking and ultrapure water). The ready-to-use plates consist of a special 50 mm diameter petri dish …

Read more
HS9541: 100 nutrient plates,
HS9542: 40 nutrient plates,
four plates are packed in one aluminum bag.
HS9541 / HS9542
Compact Dry ETC

Usage of Compact Dry ETC is a simple and safe test procedure for determination and quantification of Enterococcus in foods and water samples. The ready-to-use plates consist of a special 50 mm diameter petri dish containing a detection specific …

Read more
HS9461: 100 nutrient plates,
HS9462: 40 nutrient plates,
four plates are packed in one aluminum bag.
HS9461 / HS9462
Compact Dry YM

Usage of Compact Dry YM is a simple and safe test procedure for determination and quantification of yeasts and molds in foods or raw materials – as well as pharmaceutical raw materials. The ready-to-use plates consist of a special 50 mm diameter …

Read more
HS8801: 100 nutrient plates,
HS8802: 40 nutrient plates,
four plates are packed in one aluminum bag.
HS8801 / HS8802
Compact Dry TC

Usage of Compact Dry TC is a simple and safe test procedure for determination and quantification of aerobic mesophilic count in foods, cosmetics or raw materials – as well as pharmaceutical raw materials. The ready-to-use plates consist of a …

Read more
HS8771: 100 nutrient plates,
HS8772: 40 nutrient plates,
four plates are packed in one aluminum bag.
HS8771 / HS8772
Compact Dry ETB

Usage of Compact Dry ETB is a simple and safe test procedure for determination and quantification of Enterobacteria in foods, cosmetics or raw materials – as well as pharmaceutical raw materials. The ready-to-use plates consist of a special 50 mm …

Read more
HS9431: 100 nutrient plates,
HS9432: 40 nutrient plates (HS9432),
four plates are packed in one aluminum bag.
HS9431 / HS9432
Compact Dry EC

Usage of Compact Dry EC is a simple and safe test procedure for determination and quantification of coliform bacteria and E. coli in foods, cosmetics, water or raw materials – as well as pharmaceutical raw materials. The ready-to-use plates consist …

Read more
HS8781: 100 nutrient plates,
HS8782: 40 nutrient plates (HS8782),
four plates are packed in one aluminum bag.
HS8781 / HS8782
Compact Dry CF

Usage of Compact Dry CF is a simple and safe test procedure for determination and quantification of coliform bacteria in foods, cosmetics or raw materials – as well as pharmaceutical raw materials. The ready-to-use plates consist of a special 50 mm …

Read more
HS8791: 100 nutrient plates,
HS8792: 40 nutrient plates,
four plates are packed in one aluminum bag.
HS8791 / HS8792
load more
ProductDescriptionNo. of tests/amountArt. No.
RIDA®CHECK

RIDA®CHECK is a rapid swab test for monitoring the efficiency of surface cleaning procedures in the production environment. The test is intended to be used as a support for hygiene monitoring as well as general protein screening in allergen …

Read more
R1091: 50 swabs for 100 determinations
R1092: 20 swabs for 40 determinations
R1091 / R1092
load more
ProductDescriptionNo. of tests/amountArt. No.
SureFast® Enterobacteriaceae 4plex

The SureFast® Enterobacteriaceae 4plex is a multiplex real-time PCR for the direct, qualitative detection and differentiation of specific DNA sequences of Enterobacteriaceae, Cronobacter spp. and Salmonella spp..

Read more
100 reactions F5180
SureFast® Fecal Screen 4plex

The SureFast® Fecal Screen 4plex is a multiplex real-time PCR for the direct, qualitative detection and differentiation of specific DNA sequences of Enterobacteriaceae, Enterococci, Escherichia coli in water.

Read more
100 reactions F5504
GEN-IAL® QuickGEN Enterobacteriacea spp.

Qualitative multiplex PCR-detection of enterobacteriaceae as indicators for hygiene and postprocessing contaminations. The system contains an integrated inhibition control.

Read more
50 reactions Q145
SureFast® Enterobacteriaceae Screening PLUS

The test detects Enterobacteriaceae DNA. Each reaction contains an internal amplification control (IAC).

Read more
100 reactions F5507
SureFast® Parasitic Water Panel 4plex

The SureFast® Parasitic Water Panel 4plex is a multiplex real-time PCR for the direct, qualitative detection and differentiation of Giardia intestinalis, Entamoeba histolytica and Cryptosporidium spp.. Each reaction contains an internal …

Read more
100 reactions F5506
load more