ELISA

Efficiënte immunoassays voor de voedingsanalyse

Technologieën

ELISA

ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) is een op antilichamen gebaseerde testmethode. Deze wijdverbreide technologie is gevoelig, snel en betrouwbaar.

Met de ELISA-testkits, vertrouwt R-Biopharm op een volop beproefde analytische methode die voldoet aan de vereisten van moderne laboratoria. RIDASCREEN® testen vertonen een hoge gevoeligheid en worden gekenmerkt door robuustheid. Voor de tijdgevoelige screening van diverse producten zijn RIDASCREEN®FAST testen verkrijgbaar. Deze testen maken het mogelijk om voedings- en diervoedermonsters binnen maximaal 30 min. te analyseren, inclusief monstervoorbereiding.

ELISA-principe

Antilichamen zijn eiwitten die in plasmacellen van gewervelde dieren worden geproduceerd als onderdeel van het adaptieve immuunsysteem tegen structuren (antigenen) die als lichaamsvreemd worden herkend. Antilichamen binden aan hun antigenen door een speciaal patroon van ionen- en hydrofobe interacties, waterstofbruggen en vanderwaalskrachten. De interactie tussen het antilichaam en zijn antigeen is selectief en zeer specifiek, vergelijkbaar met een slot en zijn sleutel.

De ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) is gebaseerd op deze selectieve en specifieke antilichaam-antigeenherkenning. Er zijn veel types van kwalitatieve of kwantitatieve ELISA-testen ontwikkeld. Voor de uitvoering van een ELISA-test is ten minste één specifiek antilichaam voor een bepaald antigeen nodig. Een hoofdprincipe is dat een van deze immunologische componenten wordt geïmmobiliseerd aan een vaste fase, de cupjes van een microtiterplaat. Er vindt interactie plaats tussen de analyt van het monster en het antilichaam-antigeensysteem. Deze interactie kan worden gevisualiseerd door enzymen, gekoppeld aan secundaire antilichamen of antigenen, en geeft aan of zich een antilichaam aan een antigeen heeft gebonden. Een toegevoegd substraat wordt door het gekoppelde enzym omgezet met kleurverandering als gevolg. Deze kan worden gemeten met een spectrofotometer.

Sandwich-ELISA en competitieve ELISA

Terwijl een sandwich-ELISA alleen intacte eiwitten en grote fragmenten met ten minste twee bindingsplaatsen detecteert, kan een competitieve ELISA grote en kleine eiwitfragmenten met maar één bindingsplaats detecteren. Om deze reden kan de competitieve ELISA ook voor sterk bewerkte voedingsmiddelen worden gebruikt.

Goede ELISA-praktijk

De handleiding over goede ELISA-praktijk biedt een uitgebreid overzicht voor zowel beginners als gevorderde analisten om de kwaliteit van de uitgevoerde ELISA-analyse te verbeteren. De handleiding biedt richtlijnen voor de realisatie van redelijke systeem- en gebruikscondities, waaraan moet worden voldaan voor optimale prestaties bij gebruik van de ELISA-testkits van R-Biopharm.