Voeding die is besmet met pathogene bacteriën kan een ernstig gezondheidsrisico voor de consument vormen. De controle op pathogenen in de gehele productieketen is daarom cruciaal om de bescherming van de consument te waarborgen.

Pathogene bacteriën kunnen gevaarlijke gevallen van voedselvergiftiging veroorzaken en mogen daarom helemaal niet in voeding aanwezig zijn of mogen een specifiek aantal per gram voeding niet overschrijden. In het bijzonder zijn onbewerkte vruchten, groenten, vleesproducten, melkproducten en water vaak een bron van mogelijke bacteriële infecties. De voedselveiligheid is daarom een veeleisende uitdaging voor alle betrokken partijen, speciaal op het gebied van de kwaliteitsbewaking op primaire productielocaties en verkooppunten, en ook voor overheidsinstanties.

Campylobacter

Samen met salmonellose is Campylobacteriose wereldwijd een van de belangrijkste diarreeziekten. De forse toename van Campylobacter-enteritis wordt gestimuleerd door de wijdverbreide aanwezigheid van de bacterie in verschillende soorten wilde of gedomesticeerde dieren (vogels en zoogdieren die als vee of huisdier worden gehouden). Als commensaal in de darm van gevogelte bereikt Campylobacter de voedselketen van mensen via deze dieren. Bovendien kunnen andere voedingsmiddelen zoals melk, gemalen vlees en drinkwater werken als een doorgeefluik voor de pathogenen. Campylobacter komt via talrijke gastheren in grote hoeveelheden vrij in het milieu en bereikt het menselijk lichaam via besmette voedingsmiddelen. De effectieve dosis om een Campylobacter-enteritis te krijgen is relatief laag. Er zijn niet meer dan 500 kiemen nodig om een infectie te krijgen. Van circa 15 bekende Campylobacter-soorten staan vooral C. jejuni en C. coli bekend als verwekker van gastro-enteritis bij mensen.

Clostridium

Clostridium-soorten zijn grampositieve, sporenvormende bacteriën die bijna overal in het milieu aanwezig zijn. Sommige Clostridium-soorten zijn van belang als pathogenen, met inbegrip van Clostridium botulinum, Clostridium perfringens en Clostridium estertheticum. Als voeding niet voldoende wordt gekoeld, kan dat leiden tot een besmetting die ernstige ziekten kan veroorzaken. De bacteriën zijn bestand tegen hoge temperaturen en kunnen dus ook in door en door verhitte voedingsmiddelen worden aangetroffen.

Legionella

Legionella is een geslacht van gramnegatieve, staafvormige bacteriën die in water leven. Ze worden beschouwd als potentiële pathogenen voor mensen. De Legionella-soort die meestal verantwoordelijk is voor ziekten bij mensen, is Legionella pneumophila. Deze veroorzaakt de zogenaamde veteranenziekte (legionellose). De ziekte wordt gewoonlijk overgebracht door besmet drinkwater.

Listeria

Listeria wordt aangetroffen in vrijwel alle gebieden van het leven. Het is mogelijk om het besmettingsrisico met kwantitatieve detectie te schatten om te waarborgen dat preventieve maatregelen kunnen worden genomen als dat nodig is. Listeria monocytogenes in het bijzonder, wordt beschouwd als een belangrijke oorzaak van voedselvergiftiging, die kan leiden tot sepsis, meningitis en encefalitis.

Salmonella

Salmonella wordt gerangschikt onder de belangrijkste verwekkers van voedselvergiftiging. De WHO schat een aantal van meer dan 16 miljoen infecties wereldwijd per jaar met meer dan een half miljoen doden. Salmonella wordt aangetroffen in onbewerkte voeding zoals eieren, vlees en melk. Het mogelijke risico is hoog, in het bijzonder bij voeding die maar weinig of helemaal niet verwarmd hoeft te worden (bijvoorbeeld kaas van rauwe melk, worst van rauw vlees, chocolade, ijs). In de huidige intensieve veeteelt kunnen besmettingen met Salmonella nauwelijks worden vermeden. Daarom is een effectieve kwaliteitscontrole met betrouwbare testmethoden belangrijk. Voor dit doel bieden we een reeks van verschillende testsystemen aan voor de hygiënische controle van oppervlakken en voor de analyse van voeding.

Staphylococcus

Staphylococcus aureus is een bolvormige bacterie die onder de microscoop als een cluster van organismen kan worden waargenomen die lijkt op een druiventros. De cellen hebben een grootte van 0,8 tot 1,2 µm, zijn grampositief en niet-beweeglijk. S. aureus is voor mensen een natuurlijke commensaal op de huid en in de bovenste luchtwegen, die in het algemeen geen ziekten veroorzaakt. In het geval van infecties met pathogene stammen of bij immunodeficiëntie personen kan S. aureushuidinfecties en abcessen veroorzaken maar ook levensbedreigende ziekten als pneumonie, meningitis, endocarditis of het toxische shocksyndroom (TSS).

Een reden voor de facultatieve pathogeniciteit van S. aureus is zijn vermogen om enterotoxines (SET) te vormen die zich kunnen ophopen in besmette voeding en niet volledig geïnactiveerd kunnen worden met een hittebehandeling. Besmetting van voedingsmiddelen met S. aureus wordt bijna altijd veroorzaakt door mensen (handen, niezen, hoesten). S. aureus wordt daarom als een indicator voor slechte persoonlijke hygiëne beschouwd.

Naast zijn relevantie voor de voedingshygiëne, speelt S. aureus ook een significante rol in de ziekenhuishygiëne. In het bijzonder stammen van S. aureus die resistent zijn geworden tegen gewone antibiotica, de zogenaamde methicillineresistente Staphylococcus aureus (MRSA), kunnen een niet in te schatten gevaar vormen omdat ze moeilijk te behandelen zijn.

STEC, VTEC en EHEC

De bacterie Escherichia coli (afgekort E. coli) is een natuurlijk bestanddeel van de darmflora bij mens en dier en is gewoonlijk onschadelijk. Maar er zijn pathogene stammen die ernstige infecties kunnen veroorzaken. Een van deze pathogene stammen staat bekend als enterohemorragische E. coli (EHEC). Deze bacteriën maken de toxische stoffen verotoxine of shiga-toxine en staan ook bekend als verotoxine-producerende E. coli (VTEC) of shiga-toxineproducerende E. coli (STEC). Infecties met STEC/VTEC worden gerangschikt onder de meest voorkomende voedingsgerelateerde bacteriële ziekten die zelfs tot de dood kunnen leiden. Bronnen van besmetting zijn hoofdzakelijk rauw vlees en ongepasteuriseerde zuivelproducten.

Vibrio

De groep van Vibrio spp. omvat pathogene micro-organismen die ernstige infecties kunnen veroorzaken na consumptie van besmette voeding. Bij de seafood-gerelateerde ziekten is Vibrio spp. een van de belangrijkste oorzaken van gastro-enteritis, wondinfectie en sepsis. Bovendien is Vibrio spp. een oorzaak van ernstige infecties met mogelijke epidemieën, zoals cholera.

De bacterie Vibrio parahaemolyticus komt van nature voor in kustwateren en is in de zomer in hogere concentraties aanwezig. Het organisme is halofiel of heeft zout nodig. Daarom wordt Vibrio parahaemolyticus aangetroffen in zeemilieus, in seafood en in de feces van patiënten met acute enteritis. Vibrio parahaemolyticus-gerelateerde gastro-enteritis is de infectie die door dit organisme wordt veroorzaakt.

U bent misschien ook geïnteresseerd in

qtpydb-0048_gen-ial-test
QuickGEN PCR Kit Fusarium spp.
 
Detection of Fusarium spp. in beverages, cereals etc. by real-time PCR.
QuickGEN Pentaplex PCR Kit ...
 
Qualitative detection of bacterial, S. cerevisiae var. diastaticus and Dekkera spp. contaminations in filtered beer, beer mixes and yeast containin...
surefood-pcr
SureFast® Campylobacter 4plex
 
The SureFast® Campylobacter 4plex is a real-time PCR for the direct, qualitative detection and differentiation of specific DNA sequences of Campylo...

Microbiologische ondersteuning

Vragen? Maak gebruik van de expertise van ons team. Wij zijn er om u en uw organisatie tijdens het hele testproces te ondersteunen om uw succes te garanderen.

Start typing and press Enter to search