Pathogene bacteriën

Detecteer pathogenen die voedselvergiftiging kunnen veroorzaken

  1. Home
  2. /
  3. Analyten
  4. /
  5. Microbiologie
  6. /
  7. Pathogene bacteriën

Analyten

Pathogene bacteriën

Voeding die is besmet met pathogene bacteriën kan een ernstig gezondheidsrisico voor de consument vormen. De controle op pathogenen in de gehele productieketen is daarom cruciaal om de bescherming van de consument te waarborgen.

Pathogene bacteriën kunnen gevaarlijke gevallen van voedselvergiftiging veroorzaken en mogen daarom helemaal niet in voeding aanwezig zijn of mogen een specifiek aantal per gram voeding niet overschrijden. In het bijzonder zijn onbewerkte vruchten, groenten, vleesproducten, melkproducten en water vaak een bron van mogelijke bacteriële infecties. De voedselveiligheid is daarom een veeleisende uitdaging voor alle betrokken partijen, speciaal op het gebied van de kwaliteitsbewaking op primaire productielocaties en verkooppunten, en ook voor overheidsinstanties.

Samen met salmonellose is Campylobacteriose wereldwijd een van de belangrijkste diarreeziekten. De forse toename van Campylobacter-enteritis wordt gestimuleerd door de wijdverbreide aanwezigheid van de bacterie in verschillende soorten wilde of gedomesticeerde dieren (vogels en zoogdieren die als vee of huisdier worden gehouden). Als commensaal in de darm van gevogelte bereikt Campylobacter de voedselketen van mensen via deze dieren. Bovendien kunnen andere voedingsmiddelen zoals melk, gemalen vlees en drinkwater werken als een doorgeefluik voor de pathogenen. Campylobacter komt via talrijke gastheren in grote hoeveelheden vrij in het milieu en bereikt het menselijk lichaam via besmette voedingsmiddelen. De effectieve dosis om een Campylobacter-enteritis te krijgen is relatief laag. Er zijn niet meer dan 500 kiemen nodig om een infectie te krijgen. Van circa 15 bekende Campylobacter-soorten staan vooral C. jejuni en C. coli bekend als verwekker van gastro-enteritis bij mensen.

Clostridium-soorten zijn grampositieve, sporenvormende bacteriën die bijna overal in het milieu aanwezig zijn. Sommige Clostridium-soorten zijn van belang als pathogenen, met inbegrip van Clostridium botulinum, Clostridium perfringens en Clostridium estertheticum. Als voeding niet voldoende wordt gekoeld, kan dat leiden tot een besmetting die ernstige ziekten kan veroorzaken. De bacteriën zijn bestand tegen hoge temperaturen en kunnen dus ook in door en door verhitte voedingsmiddelen worden aangetroffen.

Legionella is een geslacht van gramnegatieve, staafvormige bacteriën die in water leven. Ze worden beschouwd als potentiële pathogenen voor mensen. De Legionella-soort die meestal verantwoordelijk is voor ziekten bij mensen, is Legionella pneumophila. Deze veroorzaakt de zogenaamde veteranenziekte (legionellose). De ziekte wordt gewoonlijk overgebracht door besmet drinkwater.

Listeria wordt aangetroffen in vrijwel alle gebieden van het leven. Het is mogelijk om het besmettingsrisico met kwantitatieve detectie te schatten om te waarborgen dat preventieve maatregelen kunnen worden genomen als dat nodig is. Listeria monocytogenes in het bijzonder, wordt beschouwd als een belangrijke oorzaak van voedselvergiftiging, die kan leiden tot sepsis, meningitis en encefalitis.

Salmonella wordt gerangschikt onder de belangrijkste verwekkers van voedselvergiftiging. De WHO schat een aantal van meer dan 16 miljoen infecties wereldwijd per jaar met meer dan een half miljoen doden. Salmonella wordt aangetroffen in onbewerkte voeding zoals eieren, vlees en melk. Het mogelijke risico is hoog, in het bijzonder bij voeding die maar weinig of helemaal niet verwarmd hoeft te worden (bijvoorbeeld kaas van rauwe melk, worst van rauw vlees, chocolade, ijs). In de huidige intensieve veeteelt kunnen besmettingen met Salmonella nauwelijks worden vermeden. Daarom is een effectieve kwaliteitscontrole met betrouwbare testmethoden belangrijk. Voor dit doel bieden we een reeks van verschillende testsystemen aan voor de hygiënische controle van oppervlakken en voor de analyse van voeding.

Staphylococcus aureus is een bolvormige bacterie die onder de microscoop als een cluster van organismen kan worden waargenomen die lijkt op een druiventros. De cellen hebben een grootte van 0,8 tot 1,2 µm, zijn grampositief en niet-beweeglijk. S. aureus is voor mensen een natuurlijke commensaal op de huid en in de bovenste luchtwegen, die in het algemeen geen ziekten veroorzaakt. In het geval van infecties met pathogene stammen of bij immunodeficiëntie personen kan S. aureushuidinfecties en abcessen veroorzaken maar ook levensbedreigende ziekten als pneumonie, meningitis, endocarditis of het toxische shocksyndroom (TSS).

Een reden voor de facultatieve pathogeniciteit van S. aureus is zijn vermogen om enterotoxines (SET) te vormen die zich kunnen ophopen in besmette voeding en niet volledig geïnactiveerd kunnen worden met een hittebehandeling. Besmetting van voedingsmiddelen met S. aureus wordt bijna altijd veroorzaakt door mensen (handen, niezen, hoesten). S. aureus wordt daarom als een indicator voor slechte persoonlijke hygiëne beschouwd.

Naast zijn relevantie voor de voedingshygiëne, speelt S. aureus ook een significante rol in de ziekenhuishygiëne. In het bijzonder stammen van S. aureus die resistent zijn geworden tegen gewone antibiotica, de zogenaamde methicillineresistente Staphylococcus aureus (MRSA), kunnen een niet in te schatten gevaar vormen omdat ze moeilijk te behandelen zijn.

De bacterie Escherichia coli (afgekort E. coli) is een natuurlijk bestanddeel van de darmflora bij mens en dier en is gewoonlijk onschadelijk. Maar er zijn pathogene stammen die ernstige infecties kunnen veroorzaken. Een van deze pathogene stammen staat bekend als enterohemorragische E. coli (EHEC). Deze bacteriën maken de toxische stoffen verotoxine of shiga-toxine en staan ook bekend als verotoxine-producerende E. coli (VTEC) of shiga-toxineproducerende E. coli (STEC). Infecties met STEC/VTEC worden gerangschikt onder de meest voorkomende voedingsgerelateerde bacteriële ziekten die zelfs tot de dood kunnen leiden. Bronnen van besmetting zijn hoofdzakelijk rauw vlees en ongepasteuriseerde zuivelproducten.

De groep van Vibrio spp. omvat pathogene micro-organismen die ernstige infecties kunnen veroorzaken na consumptie van besmette voeding. Bij de seafood-gerelateerde ziekten is Vibrio spp. een van de belangrijkste oorzaken van gastro-enteritis, wondinfectie en sepsis. Bovendien is Vibrio spp. een oorzaak van ernstige infecties met mogelijke epidemieën, zoals cholera.

De bacterie Vibrio parahaemolyticus komt van nature voor in kustwateren en is in de zomer in hogere concentraties aanwezig. Het organisme is halofiel of heeft zout nodig. Daarom wordt Vibrio parahaemolyticus aangetroffen in zeemilieus, in seafood en in de feces van patiënten met acute enteritis. Vibrio parahaemolyticus-gerelateerde gastro-enteritis is de infectie die door dit organisme wordt veroorzaakt.

Product portfolio

ProductBeschrijvingNo. of tests/amountArt. No.
RIDASCREEN® SET Total (96 tests)

RIDASCREEN® SET Total is a sandwich enzyme immunoassay for the combined detection of Staphylococcus aureus enterotoxins A, B, C, D and E in fluid and solid foods as well as in bacterial cultures.

Lees meer
Microtiter plate with 96 wells (12 strips with 8 breakable wells each),
96 determinations.
R4105
RIDASCREEN® SET A,B,C,D,E

RIDASCREEN® SET A,B,C,D,E is a sandwich enzyme immunoassay for the identification of Staphylococcus enterotoxins A, B, C, D and E in fluid and solid foods as well as in bacterial cultures. Based on its sensitivity the RIDASCREEN® SET A,B,C,D,E test …

Lees meer
Microtiter plate with 96 wells (12 strips with 8 wells each),
one strip is necessary for analysis of one sample,
12 tests in total.
R4101
load more
ProductBeschrijvingNo. of tests/amountArt. No.
Compact Dry LM

Usage of Compact Dry LM is a simple and safe test procedure for detection of Listeria monocytogenes in pre-enriched samples of foods. The ready-to-use plates consist of a special 50 mm diameter petri dish containing a detection specific nutrient pad. …

Lees meer
HS9901: 100 nutrient plates,
HS9902: 40 nutrient plates,
four plates are packed in one aluminum bag.
HS9901 / HS9902
Compact Dry PA

Compact Dry PA is a simple and safe test procedure for the determination and quantification of Pseudomonas aeruginosa counts in foods, cosmetics, water samples or pharmaceutical materials. The ready-to-use plates consist of a special 50 mm diameter …

Lees meer
HS9491: 100 nutrient plates,
HS9492: 40 nutrient plates,
four plates are packed in one aluminum bag.
HS9491 / HS9492
Compact Dry BC

Usage of Compact Dry BC is a simple and safe test procedure for determination and quantification of Bacillus cereus in foods or raw materials. The ready-to-use plates consist of a special 50 mm diameter petri dish containing a detection specific …

Lees meer
HS9721: 100 nutrient plates,
HS9722: 40 nutrient plates,
four plates are packed in one aluminum bag.
HS9721 / HS9722
Compact Dry X-SA

Usage of Compact Dry X-SA is a simple and safe test procedure for determination and quantification of Staphylococcus aureus in foods, cosmetics or raw materials – as well as pharmaceutical raw materials. The ready-to-use plates consist of a special …

Lees meer
HS9621: 100 nutrient plates,
HS9622: 40 nutrient plates,
four plates are packed in one aluminum bag.
HS9621 / HS9622
Compact Dry VP

Usage of Compact Dry VP is a simple and safe test procedure for detection and quantification of Vibrio parahaemolyticus as well as Vibrio spp. in foods or raw materials. The ready-to-use plates consist of a special 50 mm diameter petri dish …

Lees meer
HS8821: 100 nutrient plates,
HS8822: 40 nutrient plates,
four plates are packed in one aluminum bag.
HS8821 / HS8822
Compact Dry SL

Usage of Compact Dry SL is a simple and safe test procedure for detection of Salmonella in pre-enriched samples of foods or raw materials. The ready-to-use plates consist of a special 50 mm diameter petri dish containing a detection specific nutrient …

Lees meer
HS9401: 100 nutrient plates,
HS9402: 40 nutrient plates,
four plates are packed in one aluminum bag.
HS9401 / HS9402
Compact Dry LS

Usage of Compact Dry LS is a simple and safe test procedure for quantification of Listeria contaminations in foods or raw materials – as well as pharmaceutical raw materials. The ready-to-use plates consist of a special 50 mm diameter petri dish …

Lees meer
HS8811: 100 nutrient plates,
HS8812: 40 nutrient plates,
four plates are packed in one aluminum bag.
HS8811 / HS8812
Compact Dry EC

Usage of Compact Dry EC is a simple and safe test procedure for determination and quantification of coliform bacteria and E. coli in foods, cosmetics, water or raw materials – as well as pharmaceutical raw materials. The ready-to-use plates consist …

Lees meer
HS8781: 100 nutrient plates,
HS8782: 40 nutrient plates (HS8782),
four plates are packed in one aluminum bag.
HS8781 / HS8782
load more
ProductBeschrijvingNo. of tests/amountArt. No.
SureFast® Enterobacteriaceae 4plex

The SureFast® Enterobacteriaceae 4plex is a multiplex real-time PCR for the direct, qualitative detection and differentiation of specific DNA sequences of Enterobacteriaceae, Cronobacter spp. and Salmonella spp..

Lees meer
100 reactions F5180
SureFast® Fecal Screen 4plex

The SureFast® Fecal Screen 4plex is a multiplex real-time PCR for the direct, qualitative detection and differentiation of specific DNA sequences of Enterobacteriaceae, Enterococci, Escherichia coli in water.

Lees meer
100 reactions F5504
SureFast® Listeria 3plex ONE

The SureFast® Listeria 3plex ONE can be applied for the fast and simple isolation and differentiation of Listeria spp. and Listeria monocytogenes in different types of food. The method consists of the following three steps: 1) Cultural enrichment 2) …

Lees meer
100 reactions F5217
SureFast® Campylobacter 4plex

The SureFast® Campylobacter 4plex is a multiplex real-time PCR for the direct, qualitative detection and differentiation of specific DNA sequences of Campylobacter jejuni, Campylobacter lari and Campylobacter coli.

Lees meer
100 reactions F5170
SureFast® STEC 4plex ONE

The SureFast® STEC 4plex ONE can be applied for the fast and simple isolation, detection and differentiation of specific DNA sequences of the Escherichia coli virulence factors stx1 (subtype a-d), stx2 (subtype a-g), eae and the Escherichia coli …

Lees meer
100 reactions F5265
SureFast® MRSA 4plex

The SureFast® MRSA 4plex is a real-time PCR for the direct, qualitative detection and differentiation of methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA). The test detects the SCCmec/orfX junction, the mecA/mecC-gene and a specific DNA sequence of …

Lees meer
100 reactions F7117
SureFast® Yersinia 3plex

The SureFast® Yersinia 3plex is a real-time PCR for the direct, qualitative detection and differentiation of specific ail gene DNA sequences of Yersinia pseudotuberculosis and Yersinia enterocolitica.

Lees meer
100 reactions F5132
SureFast® Escherichia coli Serotype II 4plex

The SureFast® Escherichia coli Serotype II 4plex is a multiplex real-time PCR for the direct, qualitative detection and differentiation of specific wzx gene DNA sequences of Escherichia coli O45, wbdl gene DNA sequences of Escherichia coli O111 and …

Lees meer
100 reactions F5168
SureFast® Escherichia coli Serotype I 4plex

The SureFast® Escherichia coli Serotype I 4plex is a multiplex real-time PCR kit for the direct, qualitative detection and differentiation of specfifc wzx gene DNA sequences of Escherichia coli O121, O26 and O103.

Lees meer
100 reactions F5167
SureFast® Foodborne Pathogens 4plex

The SureFast® Foodborne Pathogens 4plex is a multiplex real-time PCR for for the direct, qualitative detection and differentiation of Escherichia coli virulence factors (stx1 [subtype a-d], stx2 [subtype a-g]), Listeria monocytogenes and Salmonella …

Lees meer
100 reactions F5175
SureFast® Salmonella Species/Enteritidis/Typhimurium 4plex

The SureFast® Salmonella Species/Enteritidis/Typhimurium 4plex is a multiplex real-time PCR for the direct, qualitative detection and differentiation of Salmonella spp., Salmonella Enteritidis and Salmonella Typhimurium. Each reaction contains an …

Lees meer
100 reactions F5166
SureFast®STEC Screening PLUS

The SureFast® STEC Screening PLUS is a real-time PCR for the direct, qualitative detection of DNA sequences of the virulence factors stx1 (subtype a-d) and stx2 (subtype a-g) of Escherichia coli (STEC). Each reaction contains an internal …

Lees meer
100 reactions F5105
SureFast® Legionella 3plex

The SureFast® Legionella 3plex is a real-time PCR for the direct, qualitative detection of Legionella spp. and Legionella pneumophila. Each reaction contains an internal amplification control (IAC).

Lees meer
100 reactions F5505
SureFast® Vibrio 4plex

The SureFast® Vibrio 4plex is a multiplex real-time PCR for the direct, qualitative detection and differentiation of Vibrio cholerae, Vibrio parahaemolyticus and Vibrio vulnificus DNA. Each reaction contains an internal amplification control (IAC).

Lees meer
100 reactions F5161
SureFast® Pseudomonas aeruginosa PLUS

The SureFast® Pseudomonas aeruginosa PLUS is a real-time PCR for the direct, qualitative detection of a specific DNA sequence of Pseudomonas aeruginosa. Each reaction contains an internal amplification control (IAC).  

Lees meer
100 reactions F5503
SureFast® Escherichia coli PLUS

The test detects Escherichia coli DNA. Each reaction contains an internal amplification control (IAC).  

Lees meer
100 reactions F5157
SureFast® Cronobacter sakazakii PLUS

SureFast® Cronobacter sakazakii PLUS is a real-time PCR for the direct, qualitative detection of Cronobacter sakazakii DNA. Each reaction contains an internal amplification control (IAC).  

Lees meer
100 reactions F5115
SureFast® Cronobacter PLUS

The test detects Cronobacter spp. DNA. Each reaction contains an internal amplification control (IAC).  

Lees meer
100 reactions F5114
SureFast® Emetic Bacillus cereus PLUS

The SureFast® Emetic Bacillus cereus PLUS is a real-time PCR for the direct, qualitative detection of a specific cereulide synthetase DNA sequence of the emetic Bacillus cereus. Each reaction contains an internal amplification control (IAC).

Lees meer
100 reactions F5127
SureFast® Clostridium perfringens PLUS

The SureFast® Clostridium perfringens PLUS is a real-time PCR for the direct, qualitative detection of a specific alpha-toxin DNA sequence of Clostridium perfringens. Each reaction contains an internal amplification control (IAC).  

Lees meer
100 reactions F5123
SureFast® Clostridium botulinum Screening PLUS

The SureFast® Clostridium botulinum Screening PLUS is a real-time PCR for the direct, qualitative detection of specific Botulinum neurotoxins (BoNT) A, B, E and F DNA sequences of Clostridium botulinum, Clostridium baratii and Clostridium butyricum. …

Lees meer
100 reactions F5110
SureFast® Clostridium estertheticum PLUS

The test detects Clostridium estertheticum DNA. Each reaction contains an internal amplification control (IAC).

Lees meer
100 reactions F5160
SureFast® Salmonella ONE

Salmonella spp. detection with real-time PCR Two in one – Salmonella test kit with included DNA preparation The kit is intended to be used for the fast and simple isolation and detection of Salmonella DNA from enrichment cultures. Each reaction …

Lees meer
100 reactions F5211
SureFast® Salmonella PLUS

The SureFast® Salmonella PLUS is a real-time PCR for the direct, qualitative detection of a specific DNA sequence of Salmonella spp.. The SureFast® Salmonella PLUS real-time PCR kit has been validated and certified in combination with the …

Lees meer
100 reactions F5111
SureFast® EHEC/EPEC 4plex

SureFast® EHEC/EPEC 4plex is a multiplex real-time PCR for the direct, qualitative detection and differentiation of DNA sequences of the virulence factors stx1 (subtype a-d), stx2 (subtype a-g), eae and the E. coli and Shigella spp. virulence factor …

Lees meer
100 reactions F5128
SureFast® Legionella Screen PLUS

The test detects Legionella spp. DNA. Each reaction contains an internal amplification control (IAC).  

Lees meer
100 reactions F5502
SureFast® Bacillus cereus group PLUS

The SureFast® Bacillus cereus group PLUS is a real-time PCR for the direct, qualitative detection of specific DNA sequences of Bacillus cereus group (Bacillus anthracis, Bacillus cereus, Bacillus cytotoxis, Bacillus mycoides, Bacillus …

Lees meer
100 reactions F5126
SureFast® Staphylococcus aureus PLUS

The SureFast® Staphylococcus aureus PLUS is a real-time PCR for the direct, qualitative detection of a specific Staphylococcus aureus DNA sequence. Each reaction contains an internal amplification control (IAC).

Lees meer
100 reactions F5116
SureFast® Listeria monocytogenes PLUS

SureFast® Listeria monocytogenes PLUS is a real-time PCR for the direct, qualitative detection of DNA sequences of the Listeria monocytogenes virulence-associated gene prfA. Each reaction contains an internal amplification control (IAC).

Lees meer
100 reactions F5113
SureFast® Listeria Screening PLUS

The SureFast® Listeria Screening PLUS is a real-time PCR for the direct, qualitative detection of a specific DNA sequence of Listeria spp.. Each reaction contains an internal amplification control (IAC).

Lees meer
100 reactions F5117
SureFast® Legionella pneumophila PLUS

The test detects Legionella pneumophila DNA. Each reaction contains an internal amplification control (IAC).

Lees meer
100 reactions F5501
load more